Over Grondbereik

Grondbereik
Grondbereik is actief op het gebied van advies - keuring - bemiddeling - afzet en hergebruik van grond en andere grondachtige materialen. Wij exploiteren tijdelijke en definitieve opslagplaatsen en voeren projecten uit in eigen beheer of in samenwerking met derden. Het samenspel van milieuhygienische kwaliteit, civieltechnische eigenschappen, logistiek, administratie en de contacten met het bevoegd gezag beheersen we tot in de puntjes. Vandaar dat onze slogan luidt: Grondbereik ... meer dan een grondbank.

Het logo
De cirkels in het logo symboliseren het bereik dat zo belangrijk voor ons bedrijf is. Denk daarbij aan het transport van grond, maar ook aan de contacten met leveranciers, afnemers en bevoegd gezag. Wij bereiken veel mensen en omgekeerd.

Certificering
Voor ons dagelijks werk zijn we gecertificeerd volgens de BRL 9335 en de ISO 9001. Grondbereik voldoet hiermee aan de strengste normen in de branche. Een erg belangrijk voordeel van deze certificering is dat wij gerechtigd zijn om (kleine) partijen grond die niet gekeurd zijn, op te bulken. Dergelijke partijen kunnen daardoor tegen acceptabele tarieven, op een erkende en verantwoorde wijze worden afgezet.

Producten en Diensten

Advisering
Veel projecten gaan gepaard met grondverzet. Dat lijkt op zichzelf vaak een simpel onderwerp, maar schijn bedriegt. De standaard oplossing hoeft lang niet altijd de beste te zijn. Wij kijken verder; zijn er besparingen mogelijk? Kleine aanpassingen kunnen soms leiden tot onverwachte meerwaarde. En natuurlijk de vraag: wat mag wettelijk wel en wat niet? In overleg met u stellen wij alternatieven voor, zoals het beoordelen van vervangende materialen. Ook kan het van belang zijn om te inventariseren of er voldoende informatie beschikbaar is om risico’s van een project tot aanvaardbare proporties terug te dringen. Hoe staat het bijvoorbeeld met de beschikbare onderzoeken? Is er gedacht aan flora en fauna? Grondbereik kan dit voor u uitzoeken.

Bemiddeling hergebruik grond en bouwstoffen
Bij bemiddeling van grond en bouwstoffen treedt Grondbereik in feite op als een makelaar. Wij maken gebruik van onze kennis van vraag en aanbod van partijen grond en bouwstoffen uit de markt. Daarbij is het van groot belang om te werken volgend de vigerende wet- en regelgeving. Dit geldt zowel voor het erkende bewijsmiddel, als voor het transport en uiteindelijk de toepassing van het materiaal. De wet- en regelgeving is een complexe materie. Hiervan zijn wij goed op de hoogte, zodat u kunt vertrouwen op een correcte werkwijze en afhandeling.

Verwerkingslocaties (DOP)
In de regel zijn dit werken waarbij (hergebruiks)grond nuttig wordt toegepast. Enkele bekende voorbeelden hiervan zijn geluidswallen, afdeklagen voor stortplaatsen, het herinrichten van voormalige zandwinplassen en integrale ophoging van (bouw)terreinen. Onder hergerbuiksgrond wordt verstaan grond dat voldoet aan de klasse AW (schoon), Wonen en Industrie volgens het Besluit Bodemkwaliteit.

Grondbereik treedt bij dergelijke projecten als grondbank op en kan de eigenaar van dienst zijn door veel lastige aspecten uit handen nemen. Denk hierbij ondermeer aan:

  • verkrijgen van de grondstromen uit de markt
  • verzorgen van contacten met het bevoegd gezag
  • beoordelen van de keuringsrapporten van partijen grond
  • zonodig laten verrichten van aanvullend onderzoek
  • logistieke organisatie en planning
  • project- en financiële administratie

Tijdelijke opslagplaatsen (TOP)
Een Tijdelijke opslagplaats is een locatie waar grond wordt ingenomen, of op tijdelijke basis in depot wordt gezet.Het innemen van indicatieve partijen grond vindt plaats conform de BRL-9335, protocol 1, waarvoor Grondbereik gecertificeerd en erkend is. Een TOP is specifiek geschikt voor het innemen van kleine partijen grond.

Op de TOP’s van Grondbereik kunnen wij het volgende voor u betekenen:

  • het innemen en overnemen van partijen grond, al dan niet voorzien van een partijkeuring
  • het in tijdelijk opslag nemen van partijen grond, die later weer worden opgehaald
  • het laten keuren van grond in opslag
  • het leveren van gekeurde grond conform het Besluit bodemkwaliteit

Keuringen
Om grond of een bouwstof te kunnen toepassen, moet eerst de milieuhygiënische kwaliteit worden bepaald middels een keuring. Er moet immers voldaan worden aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit. Voor het laten uitvoeren van een onderzoek of (partijkeuring) kunt u bij Grondbereik terecht.

Contact

Bezoekadres
Doggersbank ong. (hoek Sontstraat)
Zutphen

Postadres
Oostzeestraat 3b
7202 CM Zutphen

Factuuradres
Postbus 2
4043 ZG Opheusden


Telefoon (088) 88 544 56
info@grondbereik.nl
 

Roger Messing
06 29 51 84 01
r.messing@grondbereik.nl

Jan Schieven
06 21 81 84 55
j.schieven@grondbereik.nl

Niels de Kleijn (directeur)
06 51 40 35 31
nielsdekleijn@gmb.eu